Projekty‎ > ‎

Relax Park Bačkov


Obec Bačkov  leží na okraji Slánskych  vrchov v doline Bačkovského potoka, 8 km za Dargovským pries mykom, 5 km od mesta Sečovce.  Lokalita je priamo napojená na existujúcu dopravnú infraštruktúru, pričom sa počíta s vybudovaním diaľničného úseku v smere Košice-Ukrajinská hranica, ktorá túto lokalitu ešte výraznejšie zatraktívni. Výhodná  poloha obce Bačkov ju dopredu predurčila na projekt, kde má svoje hlavné postavenie relax, šport či turistika.

 

Relaxačno-športové centrum sa podľa územného plánu obce Bačkov plánuje umiestniť na severozápadnom okraji obce Bačkov na mierne klesajúcich južných svahoch Slanských vrchov, na pozemkoch o rozlohe cca 250 ha.

 

V rámci plánovania športovo-rekreačného areálu je stav pripravenosti projektu nasledovný:

 

·         Štúdia zastavateľnosti územia

·         Štúdia geologická geotermálneho vrtu

·         Štúdia geofyzikálna geotermálneho vrtu

·         Prieskumné územie geotermálneho vrtu

·         1500 m pažnicových rúr zakúpených pre geotermálny vrt

·         Pozemky vo vlastníctve – 150 ha v celku v katastri obce a  80 ha v extraviláne  katastra obce

·         Hospodársky dvor s 11 budovami

·         Zmena Územného plánu obce v súlade so štúdiou, ktorá zahŕňa aj golfové ihrisko

·         Spracovaná DVD vizualizácia (v 3D) v anglickom a slovenskom jazyku – BAČKOV RELAX PARK

·         Skrátená environmentálna štúdia - pracujeme na komplexnej EIA

·         Stroje na kosenie a mulčovanie pozemkov

 

 

Informácie o plánovanom areáli:

 

V zmysle zmeneného Územného plánu obce z roku 2010 je plánovaný športovo-rekreačný areál s výstavbou polyfunkčných domov, rodinných domov, aquaparku, golfového ihriska, kúpeľného mestečka, jazdeckým areálom a lezecko–adrenalínovým lesíkom. Na tomto projekte pracujeme už viac ako 10 rokov.

 

Vo vlastníctve spoločnosti ADLEN s.r.o. je cca 250 ha pozemkov v k.ú. obce Bačkov, z toho 150 ha je v celku. Pri požiadavke väčšieho územia je možné sceliť spolu 250 ha. Pozemky sa nachádzajú aj na území bývalého hospodárskeho dvora - družstva, ako aj na území TTP porastov, ornej pôdy, lúk a pasienok medzi obcou a Slánskymi vrchmi. Je samozrejme možná aj zmena Územného plánu podľa požiadaviek budúceho investora.


SK verzia
Ċ
Martin Matuska,
Mar 20, 2013, 5:52 AM