Služby

Predaj a nákup nehnuteľností
 • predaj stavebných pozemkov
 • predaj výrobných priestorov
 • predaj administratívnych budov
Prenájom priestorov
 • prenájom kancelárskych priestorov
 • prenájom výrobných hál
 • prenájom pozemkov na hospodársku činnosť
Investičné zámery:
 • vypracovanie investičných zámerov pre konkrétne nehnuteľnosti
 • zabezpečenie financovania projektov, hľadanie externých investorov
Dohľad nad projektami
 • správa objektov
 • ekonomická správa projektov
 • daňové poradenstvo
 • dohľad na projekty počas realizácie
Právna podpora
 • vypracovanie právnych dokumentov a poradenstvo pri transferoch
 • asistenčné služby právnej podpory projektov a investičných zámerov